DzieckoTaniec

Rola przedszkola i rodziców w rozwoju ruchowym dziecka

Okres przedszkolny jest szczególnie ważny dla kształtowania motoryki dziecka. Umiejętności motoryczne dziecka rozwijają się podczas gimnastyki i gier i zabaw ruchowych. Organizowane formy ćwiczeń fizycznych prowadzone w przedszkolu obejmują: gry ruchowe, gimnastykę korekcyjną i rytmikę a także ćwiczenia ogólnorozwojowe i zajęcia, do których dziecko może być dodatkowo zapisane…
CZYTAJ

Dieta baletnicy

Czy balet uczy koordynacji ruchowej?